Professionele begeleiding voor (jong)volwassenen

  • samen­gesteld gezin, stiefouderschap, ouder­schap
  • relatie­beëindiging en echt­scheiding
  • verlies- en rouw­verwerking
barboesjka therapie en coaching

Samengesteld gezin, stiefouderschap en ouderschap

De rol van stiefouder is niet makkelijk. ‘Nu gaat het wél goed’ en ‘we gaan een groot gezellig warm nest creëren’ zijn bekende verwachtingen. Vaak gaan nieuwe stellen voorbij aan deze thematiek – met alle gevolgen van dien. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat maar liefst de helft van deze relaties strandt. Duidelijke afspraken maken en realistische verwachtingen scheppen zijn daarom van grote waarde.

Professionele begeleiding helpt de nieuwe partners ­– het liefst zo vroeg mogelijk – in gesprek te gaan. Dit kan in verschillende samenstellingen: als stel, als nieuw gezin, als ouder en een-op-een. Wanneer jullie plannen hebben om te gaan samenwonen ofwel wanneer jullie vastlopen in de nieuwe gezinssituatie ga ik van start met de methodiek van Het Stiefplan. Dit is een concrete werkwijze waarbij snel inzichtelijk wordt waar de problemen in het nieuwe gezin uit voortkomen.
Hiernaast geef ik praktische informatie over wat ouders, opvoeders en kinderen kunnen verwachten of bespreken we de problemen die je als (stief)ouder of als (stief)kind in de nieuwe situatie ondervindt.

Een diepe wond kan alleen goed en mooi genezen als deze goed schoon­gemaakt en verzorgd wordt. Wanneer je geen aandacht schenkt aan de verzorging van de wond, is er kans op ontstekingen of lelijke littekens.

Relatiebeëindiging en echtscheiding

De periode die voorafgaat aan scheiden of overlijden brengt in gezinnen vaak spanning met zich mee. Heftige emoties komen los, zoals bijvoorbeeld boosheid bij degene die verlaten is. Ook al wordt er weinig over gesproken, kinderen voelen de spanning vrijwel altijd aan, overigens vaak zonder die te kunnen verwoorden. Voor het hele gezin breekt een tijd aan van verwarring, angst, twijfel, teleurstelling en onzekerheid.

Elk einde is een nieuw begin. Barboesjka gaat met de ouders op zoek naar de balans tussen verdriet en de eventuele zorg voor de kinderen. Een belangrijk uitgangs­punt daarbij is dat de achter­blijvende ouder regelmatig tijd en ruimte neemt voor zijn of haar eigen verdriet. De ervaring leert dat hij of zij hierdoor emotioneel stabieler wordt en zich beter voelt, wat de relatie met de kinderen ten goede komt.

barboesjka therapie en coaching

Barboesjka Therapie & Coaching helpt je met professionele begeleiding weer op weg. Om opnieuw te ontdekken dat er altijd een keuze is hoe je omgaat met wat je in het leven tegenkomt.

barboesjka therapie en coaching

Verlies- en rouwverwerking

Rouw associëren we vaak met het verlies van een dierbare. Maar ook na bijvoorbeeld echtscheiding, na ontslag en bij ongewenste kinderloosheid krijg je te maken met soort­gelijke gevoelens. Ik gebruik daarom liever de term ‘verlies­­verwerking’. Ieder mens verwerkt verlies op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Hoe dan ook heeft verlies­­verwerking veel zorg, tijd en ruimte nodig. Soms lukt dat minder goed in de periode direct na het verlies, en komt de pijn later naar boven. Professionele begeleiding is hierbij sterk aan te raden.

Tijdens onze gesprekken volg ik je op jou weg. Het kan gaan over wat je ervaren hebt en ook over wat je op dit moment ervaart. Ik ondersteun je door samen te kijken wat er nu speelt en wat er aandacht nodig heeft met als doel om je eigen draagkracht te hervinden. Belangrijk om te weten is dat rouwen oké is.